Tag Archives: Stanley Milgram

Stanley Milgram và tâm lý học đô thị

Nghiên cứu đô thị có thể coi là tổng hợp các nghiên cứu thuộc các chuyên ngành truyền thống khác tập trung vào đối tượng đô thị và cuộc sống cư dân trên đó. Từ đó hình thành nên những chuyên ngành nhỏ lấy đô thị là đối tượng nghiên cứu như Kinh tế đô […]

Ghi chép về bản sắc và tâm lý học đô thị

Khi đặt bút viết một tiểu luận hay một cuốn sách về Hà Nội, cũng là lúc tôi thường tự hỏi, người Hà Nội có những bản sắc gì, đặc trưng gì. Đáp án thì có đầy rẫy trên báo chí, phát thanh truyền hình ra rả, nhưng là bài toán đa nghiệm mà mỗi […]