Tag Archives: Roms

Người Di gan ở Châu Âu

Nước Pháp cũng như nhiều nước Tây Âu khác luôn có cái nhìn dè dặt với người Di gan (Roms). Những nghiên cứu về nguồn gốc cho thấy người Di Gan xuất thân từ Ấn Độ, họ rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn từ thế kỷ 11, có thể do hậu quả từ các […]