Tag Archives: Manuel Castells

Manuel Castells câu hỏi đô thị

Manuel Castells với câu hỏi về đô thị

Tinh thần của bài viết này nối tiếp cho ghi chép trước về nghiên cứu đô thị và chủ nghĩa Marx, ở bài đó Manuel Castells mới chỉ được điểm danh nên sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua. Những nghiên cứu trước năm 2010 của Castells có nhiều khúc rẽ học thuật khác nhau, […]

lý thuyết đô thị

Những vấn đề của nghiên cứu đô thị trong thời đại mới

Phần trích dịch sau được rút ra từ bài giới thiệu của Ban biên tập Tạp chí Urban Studies số tháng 4/2014. Đây cũng là năm hoạt động thứ 50 của tạp chí, bài giới thiệu có tiêu đề “Advancing theory in urban research”, đã tóm lược ngắn gọn những tên tuổi lớn đóng góp […]

đô thị hóa, thời đại đô thị

Đô thị hóa toàn cầu và thời đại đô thị

Vào những năm 60, khi Henri Lefèbvre tuyên bố đô thị là một sản phẩm của xã hội. Và đặc biệt đi kèm với công nghiệp của xã hội tư bản, đô thị được sản xuất và lan ra toàn thế giới tạo thành một thế giới đô thị. Tại thời điểm đó thì dân […]