Tag Archives: Lý thuyết đô thị

lý thuyết đô thị

Những vấn đề của nghiên cứu đô thị trong thời đại mới

Phần trích dịch sau được rút ra từ bài giới thiệu của Ban biên tập Tạp chí Urban Studies số tháng 4/2014. Đây cũng là năm hoạt động thứ 50 của tạp chí, bài giới thiệu có tiêu đề “Advancing theory in urban research”, đã tóm lược ngắn gọn những tên tuổi lớn đóng góp […]