Tag Archives: lễ Vu Lan

Đi chùa trước lễ Vu Lan

Lễ Vu lan, là hoạt động tín ngưỡng lớn của người phương Đông, đặc biệt là những người ít nhiều theo đạo Phật. Lại phải dò dẫm tra cứu tuyến buýt đi từ trung tâm thành phố đến chùa. Ngôi chùa của vùng này nằm ở một xã nhỏ cách trung tâm 25 phút đi […]