Tag Archives: khoa học

Ghi chép ở bệnh viện St Joseph St Luc

Ngày 15-8 thánh lễ đức mẹ lên trời, một trong 4 ngày lễ trọng của người Cơ Đốc. Đối với dân Lyon thì đức mẹ Maria có riêng 1 lễ hội ánh sáng để tôn vinh vào tháng 12 nên ngày này không khí có vẻ vắng lặng trừ các nhà thờ địa phương. Có […]