Tag Archives: Huế

Đô thị di sản và xây dựng thương hiệu đô thị

Như vậy là Thành nhà Hồ đã trở thành di sản văn hóa thế giới thứ 5 của Việt Nam được công nhận sau Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Hoàng thành Thăng Long. Nếu kể thêm các di sản thiên nhiên và phi vật […]

Thành cổ Việt Nam- ảnh vệ tinh

Google Earth cung cấp một dữ liệu khá tốt trong phân tích hình thái đô thị thông qua bản đồ vệ tinh của mình. Những tấm hình dưới đây cho thấy những dấu tích những tòa thành cổ được xây dựng từ thời xưa, hình vuông hoặc lục lăng. Đặc biệt là thành cổ Bắc […]