Tag Archives: hội họa

Đi chơi bảo tàng mỹ thuật Lyon

– Vanité là gì thế? – Chắc là “đầu lâu”, lúc nãy cũng có một bức có tên y hệt, cũng có đầu lâu Vâng thế đấy, tôi với nó, lao vào viện bảo tàng mỹ thuật, đi hùng hục, xem hùng hục, vừa xem vừa bàn tán toàn những nhận xét lãng nhách rồi […]