Tag Archives: hoa cà rốt

Ghi chép ở Grigny

Cái xã nhỏ xíu nằm cách thành phố lớn cả chục cây số, trèo xuống xe chỉ thấy 1 không gian vắng lặng, mùa hè cơ mà. Cũng như các thị trấn nhỏ khác, ở đây rệp biến đâu hết, trai tráng thanh niên cũng không thấy, chỉ lác đác các cụ bà buôn chuyện […]