Tag Archives: hình thái học đô thị

Thành cổ Việt Nam- ảnh vệ tinh

Google Earth cung cấp một dữ liệu khá tốt trong phân tích hình thái đô thị thông qua bản đồ vệ tinh của mình. Những tấm hình dưới đây cho thấy những dấu tích những tòa thành cổ được xây dựng từ thời xưa, hình vuông hoặc lục lăng. Đặc biệt là thành cổ Bắc […]

Hình thái học đô thị – vài dòng khái niệm và lịch sử ban đầu

Mỗi đô thị là một cơ thể sống động thay đổi từng ngày dưới tác động của các chính sách quản lý, do nhu cầu của người dân và những thuộc tính địa lý tự nhiên của đô thị đó. Mối quan hệ hữu cơ tay ba này là động lực để đô thị trở […]