Tag Archives: hiện tượng luận

hiện tượng học, nghiên cứu đô thị

Nghiên cứu bản sắc đô thị bằng hiện tượng học ?

Khi đi đến vùng đất mới, địa phương mới tôi thường chụp lại, ghi nhớ lại những cái gì đó “hay ho”, những gì khác biệt mà tôi thấy lạ, dù điều có thể vớ vẩn và quá đơn giản, một hình ảnh graffiti, một thùng rác có dán bảng thông báo mua đồ cũ, […]