Tag Archives: habitus

Ghi chép về tập tính đô thị

Từ con sông con nước tới tập tính đô thị Những con sông từ những lạch nguồn khe núi chảy ra biển khai phá thiên nhiên hình thành nên sự sống và mở mang văn minh loài người. Sông cung cấp cho con người những nguyên liệu sơ khai để phát triển, nước để uống, […]