Tag Archives: Hà Nội

Thành cổ Việt Nam- ảnh vệ tinh

Google Earth cung cấp một dữ liệu khá tốt trong phân tích hình thái đô thị thông qua bản đồ vệ tinh của mình. Những tấm hình dưới đây cho thấy những dấu tích những tòa thành cổ được xây dựng từ thời xưa, hình vuông hoặc lục lăng. Đặc biệt là thành cổ Bắc […]