Tag Archives: giếng khoan

Kỷ niệm thơ ấu – Nhà Hà nội với hành trình tự chủ về nguồn nước

Đọc bài trên Thời báo kinh tế sài gòn thấy khâm phục các bạn Singapore về nỗ lực phải tự độc lập nguồn nước cho mình. Là thành phố-hòn đảo rộng 700km2 nguồn cung cấp nước đô thị hoàn toàn chỉ là ống dẫn mua nước từ nguồn bên Malaysia trước đây, chỉ trong vòng […]