Tag Archives: đô thị hóa

đô thị hóa, thời đại đô thị

Đô thị hóa toàn cầu và thời đại đô thị

Vào những năm 60, khi Henri Lefèbvre tuyên bố đô thị là một sản phẩm của xã hội. Và đặc biệt đi kèm với công nghiệp của xã hội tư bản, đô thị được sản xuất và lan ra toàn thế giới tạo thành một thế giới đô thị. Tại thời điểm đó thì dân […]

Urbanism: Đô thị hóa, đô thị học, quy hoạch đô thị ….

Khi còn ở đại học tôi thường không phân biệt được nghĩa của các từ urban planning, urbanism/urbanisme hay aménagement, lắm lúc đọc tài liệu mà nản vì không hiểu được sự chuyển nghĩa tương đương giữa những từ đó. Thời đó mạng internet cũng không tiện để tra cứu như bây giờ, mà sách […]

Lịch sử đô thị, vài hướng nghiên cứu

Năm 2000, tác giả William S. Logan xuất bản cuốn “Hà nội: tiểu sử một đô thị” là tác phẩm nghiên cứu về lịch sử Hà nội khá hấp dẫn với góc nhìn kết hợp tổng quát lịch sử, chính trị, địa lý, nhân học, quy hoạch … Vốn là chuyên gia của Unesco về […]