Tag Archives: Beaujolais

Thèm rượu vang nho Beaujolais

Lyon có ba con sông: Rhône, Saône và Beaujolais. Một vị giáo sư già môn tiếng Pháp đã nói với tôi câu này. Có lẽ trông cái mặt tôi ngơ ngơ không hiểu ý nghĩa câu nói đó nên ông giáo già bật cười giải thích. Rhône và Saône là 2 con sông hợp lưu […]