Tag Archives: bảo tồn di sản

bảo tàng đô thị tony garnier

Di sản đô thị và người dân – Bảo tàng đô thị Tony Garnier

Quy hoạch với sự tham gia của cộng đồng là một mục tiêu thường gặp hiện nay trong các dự án tái định cư đô thị. Tuy nhiên người dân vẫn chỉ tham gia ở mức được hỏi ý kiến góp ý hoặc một sự đồng thuận. Người dân vẫn chưa phải một chủ thể […]

Advertisement

Đô thị di sản và xây dựng thương hiệu đô thị

Như vậy là Thành nhà Hồ đã trở thành di sản văn hóa thế giới thứ 5 của Việt Nam được công nhận sau Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Hoàng thành Thăng Long. Nếu kể thêm các di sản thiên nhiên và phi vật […]

Ngày di sản: Câu chuyện tôn vinh di sản và chuyển đổi chức năng ở bệnh viện Hotel Dieu

Ngày chủ nhật 15 tháng 9, “ngày di sản” (Journées du patrimoine) tại Pháp, nơi mọi bảo tàng, lâu đài, nhà hát, nhà thờ, … đều rộng cửa đón khách khứa vào tham quan. Người Pháp luôn khôn khéo trong các hoạt động tuyên truyền văn hóa. Bằng cách mở toang miễn phí những cánh […]