Category Tâm lý học đô thị

Ghi chép về bản sắc và tâm lý học đô thị

Khi đặt bút viết một tiểu luận hay một cuốn sách về Hà Nội, cũng là lúc tôi thường tự hỏi, người Hà Nội có những bản sắc gì, đặc trưng gì. Đáp án thì có đầy rẫy trên báo chí, phát thanh truyền hình ra rả, nhưng là bài toán đa nghiệm mà mỗi […]